Pocztówka do cystersa – miniwystawa czasowa w przestrzeniach Muzeum Cystersów w Mogile.

Przesyłam Kochanemu Jegomości serdeczne pozdrowienia. Pocztówka do cystersa –
miniwystawa czasowa w przestrzeniach Muzeum Cystersów w Mogile..

Czy zastanawialiście się kiedyś jak wygląda prawdziwe, codzienne, prywatne życie cysterskiego mnicha w XXI wieku? Wielu naszych gości często pyta właśnie o to. Co robią w wolnym czasie? Czy mają jakieś swoje hobby? Czy mogą mieć laptopa albo smartfona? Czy mają swoje imienne konto bankowe? Czy wychodzą do restauracji? Czy odwiedzają swoich bliskich? Czy wyjeżdżają na wakacje i podróżują?

Na ostatnie z przytoczonych wyżej z tych pytań staramy się dać odpowiedź poprzez zaaranżowanie w dwóch salach naszego muzeum miniwystawy pocztówek z cysterskiej kolekcji. Skąd wzięły się pocztówki w mogilskim opactwie? Z jakiego okresu pochodzą? Kto je tu przysyłał i co w nich pisał? Czy to cysterscy profesi przysyłali z wakacji pozdrowienia dla wspólnoty, czy wręcz odwrotnie – to o zakonnikach pamiętali ich świeccy bliscy?
Zapraszamy do zwiedzania wystawy Przesyłam Kochanemu Jegomości serdeczne pozdrowienia. Pocztówka do cystersa już od 13 kwietnia br.

Wystawę zwiedzać można w godzinach otwarcia naszego muzeum, czyli do końca kwietnia w środy, soboty i niedziele od 10:00 do 15:00, a od 1 maja – od środy do niedzieli w tych samych godzinach. Serdecznie zapraszamy!

Kartki pocztowe z kolekcji Archiwum Cystersów w Mogile to świadectwa i egzemplarze historii. Najstarsza wysłana kartka pocztowa z tutejszych zbiorów nadana została w maju 1901roku. W mogilskiej kolekcji występują jednak także wcześniejsze karty, wydane jeszcze w XIX wieku. Częściowo wysyłane były z pozdrowieniami do lub od mogilskich profesów, a częściowo prawdopodobnie kupowane w podróży jako rodzaj pamiątki i przechowywane wśród prywatnych rzeczy mnichów.

Poprzez wystawę Przesyłam Kochanemu Jegomości serdeczne pozdrowienia. Pocztówka do cystersa chcemy polemizować ze słowami fuga mundi oznaczającymi ucieczkę od świata. Ucieczkę do życia monastycznego, które w początkowych dziesięcioleciach trwania zakonu cysterskiego wiązało się z całkowitą rezygnacją z wielu aspektów tzw. życia świeckiego. Dziś, prezentując Państwu pocztówki z przełomu XIX i XX wieku dostrzegamy kolejne świadectwo rozwoju i zmian cysterskiej wspólnoty przez ponad 900 lat jej trwania. Cystersi już lata temu – choć wychodząc poza mury swojego klasztoru wciąż często używają zwrotu Idę do świata – podróżowali, kolekcjonowali widoki miast, przesyłali i otrzymywali pozdrowienia nie tylko od swoich rodzin, ale także od przyjaciół i znajomych.

Wiemy, że sto lat temu, a pewnie również wcześniej, bycie cystersem nie wiązało się z całkowitym zamknięciem się za murami klasztornymi.