Archiwum

Archiwum mogilskie gromadzi rękopisy, inkunabuły i starodruki, które stanowią cenną bazę wiedzy historycznej.

Nasze archiwum nie działa jako osobna jednostka, w związku z czym konieczne jest wcześniejsze przesłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną, bądź zgłoszenie telefoniczne.

Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia możliwości i dogodnego obu stronom terminu skorzystania z materiałów. Ze względu na trwające prace konserwatorskie nad naszymi archiwaliami, niektóre elementy z zasobu mogą być niedostępne.

Aby zapoznać się z katalogiem archiwum, kliknij tutaj.
Aby zapoznać się z katalogiem inkunabułów, kliknij tutaj.
Aby wypełnić formularz zgłoszeniowy, kliknij tutaj.

Regulamin archiwum, kliknij tutaj.

Nie prowadzimy kwerend na życzenie.

IMG_5926 (2)
loga_poziomo
loga_pionowo